II. SELİM (1566-1574), III. MURAT (1574-1595)

II. Selim (1566-1574)

Sakız Adası’nın Fethi (1566)

Yemen’in yeniden Fethi

Projeler

Kıbrıs’ın Fethi

Portekiz’e karşı Açe (Endonezya/Sumara) Sultanlığına yardım gönderildi.

İnebahtı Deniz Savaşı (Papa V. Pius)

Tunus’un yeniden fethi

Üçüncü Murat (1574-1595)

Lehistan’ın Osmanlı himayesine alınması

Fas’ın Osmanlı himayesine girmesi ve Kasrül Kebir Savaşı

1578 yılında Osmanlı ve Osmanlıların müttefiki olan Fas sultanı Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastian ve Portekizlilerin müttefiki III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil’in kuvvetleri arasında yapılan deniz savaşıdır. (Üç Kral Savaşı)

İran ile Savaş (1578-1590)

  • Çıldır Savaşı
  • Meşaleler Savaşı
  • Alivar Savaşı

(Özdemiroğlu Osman Paşa Safevileri yendi.)

 

Ferhat Paşa Antlaşması (1590)

Aras Nehri’nin güeyinde Tebriz, Karadağ, Şehrizor, Ardelan, Kirmanşah, Luristan, Huzistan ve Nihavend Osmanlı hakimiyetine girdi.

Aras Nehri’nin kuzeyinde Gürcistan, Dağıstan, Şirvan Osmanlı hAkimiyetine girdi.

Tarihçi Hammer, III. Murad’ın saltanatı boyunca 11 defa sadrazam, 7 defa şeyhülislam değiştirdiğini, düşüncelerinde bir istikrar bulunmadığını, zevke, tasavvufa ve şiire eğilimli bir insan olduğunu, etrafında remilciler, müneccimler dolaştığını bildirmekte ve bu yönüyle eleştirmektedir.

ÖSYM Sınavları
12 Haziran 2017 Cumartesi
Geri Sayım Kodu