ASYA HUN DEVLETİ

ASYA HUN DEVLETİ

Eski Türkçede Kun,

Çince Hiungnu,

Batı dillerinde Hun adıyla geçer.

Hun adı ilk defa Çin ile ya­pılan Kuzey Şansi anlaşmasında yazılmıştır.

Bu anlaşma iki Asya devleti arasındaki ilk anlaşmadır.

Bilinen ilk imparatorları Teoman‘dır.

En büyük impara­torları ise Mete’dir. (Meitei, Motun Begtut Bagatur)

Mete Paiteng Savaşı’nda Çin’i yenmiştir.

Mete Çin ordusunu, Turan Taktiği ile yenmiştir.

Mete Türk tarihinde ilk düzenli ordusu kurmuştur.

Mete orduda Onlu Sistemi kullanmıştır.

Kara kuvvetlerinin kuruluşunun M.Ö. 209 olmasını Nihal Atsız ve Yılmaz Öztuna önermiştir.

Mete MÖ 174 yılında öldüğü zaman, Hunlar kudretinin zirvesinde bulunuyordu.

Mete’nin oğlu Kiok, Hun devletinin büyüklüğünü muhafaza etmeye çalıştı.

Kiok, ilişkilerini dostane bir şekilde sürdür­mek İçin, bir Çin prensesi ile evlendi.

Çin sarayı ile devam ettirilen akrabalık siyasî mahiyette bir davranıştan ibaretti.

Fakat ileri­de, Türk devletleri bakımından kötü neticelere yol açtı.

Kiok’un oğlu Künçin zamanında gerçek bir huzursuz­luk kendini gösterdi.

Hohanyeh Çin yanlısı bir politika be­nimsedi. Kardeş Çîçi ise bunu reddetti.

                                 Çin elçisinin Çiçi ile ilgili düştüğü bir kayıt şöyledir:

‘Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri Türkler kuvveti takdir eder’

Hohanye ve Çiçi arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Asya Hunları ikiye bölündü. (Çiçi Batı Hohanye Doğu)

Çiçi etrafı surlarla bir şehir yaptı ve askerlerine kötü davrandı bu nedenle Çin’e karşı başarılı olamadı.

Doğu Hunları Çin entrikalarından dolayı kuzey (Panu) ve güney (Pi) olmak üzere ikiye ayrıldı.

Çin kaynaklarında Hun yöneticileri Tanhu (Şanyu) olarak anılmaktadır.

Bu kelime;              kumandan, kağan, han ya da imparator gibi bir anlamlar taşır.

ÖSYM Sınavları
12 Haziran 2017 Cumartesi
Geri Sayım Kodu